Depoorter

Expo#14 - Frank Depoorter 'Zijlicht'

Tijdens wandelingen dompelt Frank Depoorter zich onder in de omgeving. Deze tracht hij dicht op de huid te zitten. Hij stelt zich op als een ontvanger van indrukken, die hij zo direct mogelijk registreert.

Daarbij maakt hij zich als individu, als bewuste persoon, klein: tussen een onafzienbare buitenwereld en de al even ongrijpbare, oeverloze wereld binnenin. Zo tracht hij zich tot een fijnbesnaarde getuige te maken van wat zich aan weerszijden afspeelt, en van de wisselwerking, het verkeer tussen beide.

Sommige kunstwerken komen tot stand als de neerslag van een specifieke wandeling. Andere hebben een grotere autonomie; die vormen niet de uitkomst van een welbepaalde tocht, verblijf of periode.

Ook al betreft het landschappen, de meeste kunstwerken komen niet tot stand in de buitenlucht, en plein air, maar in het atelier - op basis van de herinnering, van de mentale beelden die deze opdist. Dat leidt tot gravures of etsen, tekeningen of aquarellen, sculpturen (in hout, gips, textiel) en, pas sinds een jaar, schilderijen. De afstand, in tijd en ruimte, tussen de landschapsbeleving en de creatie vermengt de oorspronkelijke ervaring met andere ervaringen, gedachten, emoties. Ze vervormt, fragmenteert, kleurt het landschap.

Expo #3 - Uitblinkend door afwezigheid

Het œuvre van Frank Depoorter, ontwikkeld in een relatie van onafhankelijke verbondenheid met dat van Lore Rabaut, cirkelt rond het verkennen en aftasten van ‘ruimte’. Zijn beeldend werk vertoont vaak verbanden met architectuur en toegepaste kunst. Het verhoudt zich zowel tot landschappen als interieurs, rurale of stedelijke omgevingen, mentale en fysieke ruimtes. Analoog aan Maria Degrèves werk speelt de verhouding tussen de persoonlijke beleving en de publieke omgeving vaak een belangrijke rol. Frank Depoorter heeft nieuw werk gecreëerd in respons op deze specifieke context, dat wil zeggen, dit gebouw en deze tentoonstelling, gesitueerd rond een schouw die uitblinkt door afwezigheid. Zijn keramische, met een dunne laag mat porselein bedekte schalen vormen een referentie aan of echo van de afwezige schouw, die letterlijk en figuurlijk het warme hart van Huis De Valk vormde. Zoals heel wat andere werken in deze tentoonstelling is er een bijzondere wisselwerking tussen deze schalen en de ruimte waarin ze geplaatst zijn: ze maken de karakteristieken en de kwaliteiten van de ruimte tastbaar, ze maken de toeschouwer scherper bewust van zijn of haar positie in die ruimte. Het andere werk van Depoorter in deze tentoonstelling, een reeks etsen getiteld ogenblikken, is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten omtrent het menselijk gezichtsveld. Wat het stilstaande oog letterlijk registreert, blijkt de vorm van een onregelmatig ovaal aan te nemen. Depoorter verbeeldt in zijn etsen die letterlijke registratie, datgene wat voorafgaat aan de ruimtelijke waarnemingen die ons brein op basis van deze impressies construeert.