Koorts

16/02/2018 - 15/04/2018
Expo#15

In Koorts spiegelt een koortsachtige wereld zich op kaleidoscopische wijze in de werken van zes (inter)nationale kunstenaars.

Deze tentoonstelling vertrekt in eerste instantie van de wens om werk van een specifieke selectie kunstenaars samen te brengen en met elkaar te confronteren. Op basis van een grotendeels intuïtieve benadering is dit hetgeen deze oeuvres gemeen hebben: een zekere radicaliteit of zelfs obsessie, gecombineerd met een nu eens lucide of scherpe, dan weer een ogenschijnlijk nonchalante of juist een heel ernstige zin voor ironie. Deze kunstenaars gaan om met hun respectievelijke demonen en drukken dit uit in hun werk. Zo bieden ze ons als het ware van binnenuit heldere en provocerende reflecties over de demonen die ons tijdsgewricht en onze samenlevingen in de ban houden.

Als curator en kunstliefhebber is Frank Maes niet geïnteresseerd in kunst die expliciet politiek is, in het soort kunst of curaturiële aanpak dat de indruk wekt dat het rechtstreeks zou kunnen tussenkomen in sociale, economische of politieke kwesties. Tezelfdertijd is hij de mening toegedaan dat alle sterke kunst essentieel en onvermijdelijk een politieke dimensie heeft. 

Het streven naar een spanning tussen het (heel) persoonlijke en het collectieve, tussen het(heel) particuliere en het algemene, tussen die vreemde, duistere wereld binnenin ons en die ongrijpbare wereld buiten ons – misschien kan dit leiden tot een tentoonstelling die ‘iets’ bijdraagt, op een persoonlijk, en op een sociaal-politiek vlak. 

Curator: Frank Maes


KUNSTENAARS

Damien De Lepeleire
Ghazel
Loek Grootjans
Nitin Shroff
Isabelle Wenzel
Anna Lange 

Agenda

Zaterdag 24 februari (15u30 tot 17u)
Gesprek tussen Anno Dijkstra en Philippe Van Cauteren (artistiek directeur S.M.A.K.) over Nabeeld

Zondag 25 februari (15u30 tot 17u)
Rondleiding in de tentoonstellingen Koorts en Nabeeld, door respectievelijk Frank Maes en Roxane Baeyens (deze laatste in dialoog met Anno Dijkstra)

Zondag 25 februari (15u30 tot 17u)
Kinderworkshop door Elise Debrock

Zaterdag 10 maart (20u tot 21u)
Vertoning van Gevangen licht. Een documentaire van Rebecca Van Wittene over Loek Grootjans, Piet Mondriaan en het Zeeuwse licht

Zaterdag 7 april (14u tot 15u30)
Lezing door Jenke van den Akkerveken: Gutai: de poëzie van het concrete als medicijn tegen de koorts

per activiteit, leden: 5€/niet-leden: 10€
workshop, leden: 10€/niet-leden: 15€
Inschrijving: galerie@emergent.be