Adam Leech

Adam Leech is het meest creatief wanneer hij geïnspireerd is door specifieke mensen, hun dagelijks leven en de gewone dingen in hun huizen. Hij gaat vaak klanten opzoeken bij hen thuis. Samen kiezen ze een specifieke locatie voor het schilderij, vervolgens beginnen ze te discussiëren over mogelijke thema’s en ideeën.

Enerzijds is deze benadering gelijkaardig aan de 18de-eeuwse verhouding tussen patroon en kunstenaar. Anderzijds omvat ze ‘intersubjectieve’, ‘empathische’ ervaring, relationele esthetiek en ‘open’ of ‘vloeibare’ interpretaties – ideeën die vandaag relevanter zijn.

Het effect van deze benadering is een vorm van uitwisseling die:
1) een kunstwerk oplevert dat specifiek voor de klant is;
2) een persoonlijk verhaal genereert over de ervaring van het kunstwerk en het project;
3) economisch zinvol is. Leech ziet zijn project als een vorm van sociaal werk. Zijn prijzen weerspiegelen dat idee.

Wanneer een schilderij af en geïnstalleerd is, nodigt de klant vrienden en familie uit voor zijn onthulling. Deze gebeurtenis kan klein en informeel of groot en extravagant zijn (afhankelijk van de wensen van de klant). Tijdens de onthulling geeft Leech een presentatie, waarin hij de dynamiek van de ervaring en het creatieproces beschrijft.

Hoewel Leech gefocust is op zijn eigen creatieve benadering, is hij zich ook bewust dat YouMe zich positioneert buiten het internationale circuit van de kunstmarkt, die in haar commerciële logica soms perverse trekken begint te vertonen.

Expo #6 - Positie kiezen (YouMe Project)

 

Adam Leech creëert schilderijen en video’s met een verhalende inslag. De protagonisten van deze verhalen zijn meestal archetypische bewoners van ‘the American suburbia’, waar wij via menige film of televisieserie zo innig mee vertrouwd zijn. Ze houden zich bij voorkeur onledig met shopping, parties en interior design: de esthetisering van het alledaagse. Leech neemt daarbij geen afstandelijk, kritisch analyserend of moraliserend standpunt in, maar presenteert deze wereld, gedragen door de illusie van een grenzeloze harmonie, eerder van binnenuit. Verdoken remmingen of verlangens, de oppervlakkigheid maar ook de menselijkheid die onder de life style-coderingen schuil gaan, worden via de voice over in zijn video’s of de vale kleuren van zijn schilderijen op een dubbelzinnige, gelaagde manier opgeroepen. Zowel in de videoprojectie Silverleaf als in de gepresenteerde schilderijen Flood en Interior (light from below) speelt de lichtwerking een cruciale rol. In het eerste schilderij neemt het licht, geproduceerd door drie zogenaamde ‘floodlights’, een plastische, spookachtige vorm aan. In het tweede, kleinere werk lijkt het afgebeelde personage bijna op te gaan in de opwaartse stroom van gekleurde lichtfacetten. Misschien verbeeldt dit een stille hunkering naar een onmogelijke verlossing. 

Expo #2 - Grenzen/loos

EMERGENT

vzw EMERGENTgalerie&vereniging
Grote Markt 26
8630 Veurne

+32 (0) 58 31 15 19

info@emergent.be

OPENINGSUREN

vrij te bezoeken tijdens de tentoonstelling telkens van 14u tot 18u op zaterdag en zondag

tijdens schoolvakanties ook op vrijdag
(van 14u tot 18u)

VOLG ONS

facebook