Arno Roncada

In zijn fotoreeks Peaceful Mountains of Desire maakt Arno Roncada gebruik van specifieke opnametechnieken en software om imaginaire landschappen te creëren. Daarbij put hij zowel uit de filmgeschiedenis, de clichés van de toeristische beeldproductie als de genres die het collectieve geheugen bevolken, zoals het ‘desolate’, het ‘dramatische’ of het 'mysterieuze’ landschap. Zo citeert Power Plant (red desert) niet alleen letterlijk uit de film Il deserto rosso van Michelangelo Antonioni, maar was deze rode woestijn ook de locatie waar Planet of the Apes opgenomen is. Deze foto’s getuigen volgens hun maker van het feit dat het sublieme (het verheven, onvoorstelbaar en ondenkbaar grootse, onmenselijke) landschap in de eenentwintigste eeuw niet zozeer te vinden is in de ervaring van een reële omgeving, maar voortvloeit uit de onontkoombare dominantie van beelden. Die sublieme landschappen zou je kunnen beschouwen als een oeverloos en absoluut ‘buiten zonder binnen’, waar we, ondanks hun uiterst intense zichtbaarheid, nooit of te nimmer fysiek toegang toe kunnen krijgen. De Darkroom-serie, opgenomen in swingerclubs, fungeert als antipode hiervan, namelijk als een nauwelijks in beeld te brengen ‘binnen zonder buiten’.

Expo #2 - Grenzen/loos

EMERGENT

vzw EMERGENTgalerie&vereniging
Grote Markt 26
8630 Veurne

+32 (0) 58 31 15 19

info@emergent.be

OPENINGSUREN

vrij te bezoeken tijdens de tentoonstelling telkens van 14u tot 18u op zaterdag en zondag

tijdens schoolvakanties ook op vrijdag
(van 14u tot 18u)

VOLG ONS

facebook