Bas van den Hurk & Koen Delaere

Bas van den Hurk en Koen Delaere beoefenen beiden een artistieke praktijk die soms bestempeld wordt als ‘uitgebreide schilderkunst’ (‘expanded painting’). Ze houden van schilderen en dichten aan het schilderij een zekere autonomie toe, zonder te vergeten dat ook schilderkunst tegenwoordig deel uitmaakt van een globaal genetwerkte wereld. Bij de presentatie van hun werk spelen ze dikwijls in op de specifieke tentoonstellingscontext of zetten die deels naar hun hand, waarbij de aandacht zowel kan gaan naar historische, sociale, architecturale als artistieke omgevingsfactoren. Ze werken vaak samen met anderen (bijvoorbeeld in hun nomadische initiatief Whatspace) en nemen soms de rol van curator op zich. 

De opvallende textuur van Koen Delaeres schilderijen bezit enerzijds een repetitieve, modulaire structuur, die het resultaat is van een vooropgezet plan of procedure. Anderzijds vertoont dat raster vervormingen, die lijken voort te vloeien uit momentane acties, reacties, interacties. In verband daarmee schreef Lorenzo Benedetti dat deze schilderkunst een mate van willekeur, improvisatie en gecontroleerde chaos bezit, die het enigszins verwant maken aan een live muzikaal concert. 
Anderzijds ervaart hij in de gelaagdheid van het werk - die Delaere vaak genereert door onderliggende vormen te vernietigen - een heel andere, historische tijdsdimensie. “Op deze wijze slaagt de kunstenaar erin vormen uit de natuur en kleuren van de hedendaagse metropolis op te roepen in hun chromatische explosies.”

Bas van den Hurk heeft gedurende jaren, in samenwerking met Wouter Verhoeven, films en installaties gemaakt. Naar het einde van die samenwerking begonnen er merkwaardige schilderijtjes als rekwisieten in die films op te duiken. Van den Hurk schildert meestal op textiel, vaak stofjes die een goedkope vorm van glitter trachten uit te stralen – een gegeven dat zijn praktijk verbindt met het textielverleden van zijn vader en van de stad Tilburg. In eerste instantie gaat hij dit textiel, terwijl het nog niet opgespannen is en enigszins gegolfd of geplooid is, bedrukken met telkens hetzelfde geometrische motief. Dat motief heeft hij ontleend aan een theaterdecor en kostuums van Sonja Delaunay uit de jaren 1920, toen de historische avant-garde nog geloofde dat ze mens en wereld naar haar beeld zou kunnen herscheppen. Eens het textieldoek opgespannen, vertonen de gezeefdrukte fragmenten toevallige vervormingen. Daar voegt de schilder vlekken, ‘sporen’, ‘tekens’ aan toe die, net als het hele schilderij, ergens lijken te zweven tussen iets en niets - als een soort ‘schmutzige Zen’.

Expo #10 - Meervoud

EMERGENT

vzw EMERGENTgalerie&vereniging
Grote Markt 26
8630 Veurne

+32 (0) 58 31 15 19

info@emergent.be

OPENINGSUREN

vrij te bezoeken tijdens de tentoonstelling telkens van 14u tot 18u op zaterdag en zondag

tijdens schoolvakanties ook op vrijdag
(van 14u tot 18u)

VOLG ONS

facebook