Frank Depoorter

Het œuvre van Frank Depoorter, ontwikkeld in een relatie van onafhankelijke verbondenheid met dat van Lore Rabaut, cirkelt rond het verkennen en aftasten van ‘ruimte’. Zijn beeldend werk vertoont vaak verbanden met architectuur en toegepaste kunst. Het verhoudt zich zowel tot landschappen als interieurs, rurale of stedelijke omgevingen, mentale en fysieke ruimtes. Analoog aan Maria Degrèves werk speelt de verhouding tussen de persoonlijke beleving en de publieke omgeving vaak een belangrijke rol. Frank Depoorter heeft nieuw werk gecreëerd in respons op deze specifieke context, dat wil zeggen, dit gebouw en deze tentoonstelling, gesitueerd rond een schouw die uitblinkt door afwezigheid. Zijn keramische, met een dunne laag mat porselein bedekte schalen vormen een referentie aan of echo van de afwezige schouw, die letterlijk en figuurlijk het warme hart van Huis De Valk vormde. Zoals heel wat andere werken in deze tentoonstelling is er een bijzondere wisselwerking tussen deze schalen en de ruimte waarin ze geplaatst zijn: ze maken de karakteristieken en de kwaliteiten van de ruimte tastbaar, ze maken de toeschouwer scherper bewust van zijn of haar positie in die ruimte. Het andere werk van Depoorter in deze tentoonstelling, een reeks etsen getiteld ogenblikken, is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten omtrent het menselijk gezichtsveld. Wat het stilstaande oog letterlijk registreert, blijkt de vorm van een onregelmatig ovaal aan te nemen. Depoorter verbeeldt in zijn etsen die letterlijke registratie, datgene wat voorafgaat aan de ruimtelijke waarnemingen die ons brein op basis van deze impressies construeert.

Expo #3 - Uitblinkend door afwezigheid

EMERGENT

vzw EMERGENTgalerie&vereniging
Grote Markt 26
8630 Veurne

+32 (0) 58 31 15 19

info@emergent.be

OPENINGSUREN

vrij te bezoeken tijdens de tentoonstelling telkens van 14u tot 18u op zaterdag en zondag

tijdens schoolvakanties ook op vrijdag
(van 14u tot 18u)

VOLG ONS

facebook