Griet Dobbels

Griet Dobbels presenteert een aantal bestaande kunstwerken (schaalmodellen van berglandschappen en een reeks luchtfoto’s) naast kersvers materiaal (drie animatiefilms, een schrift met aquarellen en een tekening op kalkpapier). Dat nieuwe is nog niet gestold tot duidelijk afgelijnde kunst. Het is het voorlopige resultaat van de recente, drie weken durende residentie in een appartement met zicht op zee, op uitnodiging van Emergent.

Zo’n appartement plaatst zijn bewoner in een specifieke positie: het laat de bewoonde wereld letterlijk achter zich. Binnen in het appartement vallen alle buren weg, en ontstaat er een een-op-een-relatie tussen de bewoner-toeschouwer en de zee. Die zee is via het venster tot het object van een metende blik gemaakt. Dit ‘pact’ tussen het observerende subject en het object van de blik wordt bezegeld via de ongerepte horizonlijn, die zich voor elke kijker op zijn/haar ooghoogte bevindt.

Griet Dobbels voert in haar benadering van de landschappelijke omgeving vaak een abstrahering door. Zo hebben alle werken van Dobbels in deze tentoonstelling met elkaar gemeen dat ze op ‘hoogtelijnen’ gestoeld zijn: zo’n lijn is een abstract, nimmer zintuiglijk waar te nemen resultaat van de metende blik, die de wereld projecteert op ofwel een ‘plan’ (of imaginaire horizontale doorsnede), ofwel een ‘opstand’, ook wel ‘vooraanzicht’ genoemd (of verticale doorsnede).

GRIET DOBBELS – RESIDENTIE ‘MET ZICHT OP ZEE’

In de schaalmodellen heeft Griet Dobbels die hoogtelijnen in drie dimensies geconcretiseerd door een schier ontelbaar aantal bladen papier te versnijden en te stapelen. De luchtfoto’s laten één enkele hoogtelijn zien, die Dobbels met de hulp van een landmeter en een grasmachine in het glooiende landschap rond Herzele ‘getekend’ heeft (voor ARPIA, een permanent traject van kunst met landschap). Natuurlijk betreft het hier geen feitelijke hoogtelijn, vermits dat een abstract, meetkundig gegeven is, maar kan het de volmaakte horizontaliteit slechts in zekere mate benaderen. Revelerend is tevens dat de resulterende ‘tekening’ enkel vanuit de lucht en nauwelijks door bezoekers, die gedisciplineerd het uitgetekende parcours volgen, waargenomen kan worden.

In tegenstelling tot die bestaande werken, die beide de hoogtelijn benaderen op basis van een plan, heeft Griet Dobbels zich tijdens haar residentie te Bray-Dunes consequent beperkt tot de opstand of het vooraanzicht (het venster fungeerde daarbij als verticaal projectievlak). Dit komt niet alleen tot uiting in de animatiefilmpjes die in de expo opgenomen zijn, maar tevens in de weergaves van het verloop van de getijden, waarbij de laterale beweging van de branding omgezet is in een louter op en neer gaande sequentie van lijnen. Deze ‘hoogtelijnen’ heeft Dobbels tijdens haar verblijf letterlijk op het venster getekend, om ze net voor haar vertrek op kalkpapier over te zetten.

EMERGENT

vzw EMERGENTgalerie&vereniging
Grote Markt 26
8630 Veurne

+32 (0) 58 31 15 19

info@emergent.be

OPENINGSUREN

vrij te bezoeken tijdens de tentoonstelling telkens van 14u tot 18u op zaterdag en zondag

tijdens schoolvakanties ook op vrijdag
(van 14u tot 18u)

VOLG ONS

facebook