Positie Kiezen

Expo #6

   Datum evenement: 19/02/2015 - 19/04/2015

Kunst is plaatsbepaling. Wat betekent het vandaag om een ‘kunstenaar’ te zijn? Om deze positie te kiezen of die rol aan te nemen? En hoe komt dit tot uiting in het kunstwerk? Positie kiezen richt zich op een aantal specifieke posities die kunstenaars of kunstwerken vandaag innemen. Cruciaal daarbij is dat de zopas geopperde vragen zich in het kunstwerk of het oeuvre zelf manifesteren. Deze tentoonstelling beoogt geen overzicht. Ze omvat een reeks plaatsbepalingen die aanspreken en vragen oproepen, met een lucide scherpte, subtiele tegendraadsheid of poëtisch vermogen. Ze nodigen ook de toeschouwer uit om positie te kiezen. In het debat over de maatschappelijke betekenis van kunst wordt de kunstenaar meer dan eens gereduceerd tot en afgerekend op een rol als opiniemaker of als creatieve ondernemer. Met Stefan Hertmans zouden we daar tegenover willen stellen dat de maatschappelijke rol van de kunstenaar schuilt in de creatie van nieuwe, ongekende (en bijgevolg vaak nauwelijks te duiden en zowel sociaal als commercieel nauwelijks inzetbare) vormen. Het gaat om de intensiteit van een belofte, zonder dat we vandaag weten of en hoe die ooit ingelost zal worden. Daar zouden we willen aan toevoegen dat ook de plaats of positie die kunstenaar of kunstwerk innemen van een grote potentiële betekenis is. Elke plaatsbepaling opent bedoelde en onverwachte mogelijkheden om iets zichtbaar te maken, en onttrekt meteen ook veel aan het zicht. Daarin schuilt de maatschappelijke rol van de kunstenaar, en de politieke betekenis van het kunstwerk.

Kunstenaars:

Vaast Colson
Wim Cuyvers
Nikolaas Demoen
Els Dietvorst
Koba De Meutter
Griet Dobbels
Dora Garcia
Adam Leech
Kurt Ryslavy
Marcel Tarelkin
Stijn Van Dorpe
Veronik Willems & Sophie Anson

EMERGENT

vzw EMERGENTgalerie&vereniging
Grote Markt 26
8630 Veurne

+32 (0) 58 31 15 19

info@emergent.be

OPENINGSUREN

vrij te bezoeken tijdens de tentoonstelling telkens van 14u tot 18u op zaterdag en zondag

tijdens schoolvakanties ook op vrijdag
(van 14u tot 18u)

VOLG ONS

facebook