Sebastien Capouet & Kristien Daem

MER. Station 7 - Sebastien Capouet & Kristien Daem

Palimpsest van Sebastien Capouet verzamelt foto’s genomen tussen 2011 en 2014. Door een spel van opeenvolgende plooien en intervallen noopt het boek/object de toeschouwer tot een ritmiek van bewegingen. Hier is de palimpsest werkzaam. Daarbij vormen opeenvolgende strata een echo, zowel van de diverse lagen waarmee de personages in de foto’s bekleed zijn, als van de verlaten landschappen – plekken van de herinnering – waarin ze zich bewegen. In Capouets oeuvre presenteert de verzameling foto’s zich als een vluchtige, liminale ruimte, als een voorwaarde voor de abstractie in zijn schilderkunstige praktijk. Dat spel van de abstractie laat de kunstenaar toe om de aandacht van de toeschouwer te richten op de processen van uitwissing die, zowel in zijn schilderkunst als zijn fotografie, minder steunen op weglating dan op toevoeging, opeenstapeling en verzadiging.

Kodak, T-Max 400 Film 135-36, 2014 van Kristien Daem bevat beelden van één bouwwerk, foto’s van één filmrol, gedrukt op één vel papier. Door verschuiving, overlapping en herhaling binnen de opeenvolging van 36 beelden ontstaat een beeldmachine, en worden de lijnen van het door architect Juliaan Lampens in 1974 gerealiseerde huis Van Wassenhove een matrix voor abstractie.

Voor de tentoonstelling in MER.Station 7 heeft Daem twee speciale edities vervaardigd, telkens met de titel I am definitily NOT a painter. De eerste bestaat uit vijf vellen papier die met groene en zwarte drukinkt beschilderd zijn. De tweede editie is een – eveneens met drukinkt beschilderd – boek.

EMERGENT

vzw EMERGENTgalerie&vereniging
Grote Markt 26
8630 Veurne

+32 (0) 58 31 15 19

info@emergent.be

OPENINGSUREN

vrij te bezoeken tijdens de tentoonstelling telkens van 14u tot 18u op zaterdag en zondag

tijdens schoolvakanties ook op vrijdag
(van 14u tot 18u)

VOLG ONS

facebook