Tina Gillen

Tina Gillen vertrekt (bijna) altijd van een foto of een filmstill. Net zoals in het werk van Marcel Berlanger is fotografie in Gillens schilderkunst niet zomaar een instrument maar een fundamenteel aspect ervan. Haar creaties ontspringen aan een wereld die voornamelijk samengesteld is uit gefotografeerde, gefilmde, gescande of anderszins gereproduceerde beelden: de wereld van de fotografische, toeristische, moderne blik. De melancholie, die onlosmakelijk met die afstandelijke blik verbonden is, wordt in dit oeuvre sterk voelbaar. De motieven die we zien opduiken, zijn dikwijls uiterst gestileerd. Dit kan zowel verwijzen naar de abstracties van het moderne leven als naar de nood aan eenduidigheid. En toch, ondanks dit alles, steekt er een onmiskenbare poëzie in Gillens werk. Tijdens het creatieproces gaat de analytische, afstandelijke blik een intrigerende wisselwerking aan met een meer ervaringsgerichte, experimentele en open attitude. Dit leidt vaak tot de creatie van kleine openingen, een zekere vaagheid en vreemdheid. Vaak vindt er een subtiele interactie plaats tussen twee en drie dimensies, figuratie en abstractie, de heldere lijn en het gestuele, binnen en buiten, constructie en emotie, het vertrouwde en het vreemde, het concrete en het ongrijpbare.

Expo #2 - Grenzen/loos

EMERGENT

vzw EMERGENTgalerie&vereniging
Grote Markt 26
8630 Veurne

+32 (0) 58 31 15 19

info@emergent.be

OPENINGSUREN

vrij te bezoeken tijdens de tentoonstelling telkens van 14u tot 18u op zaterdag en zondag

tijdens schoolvakanties ook op vrijdag
(van 14u tot 18u)

VOLG ONS

facebook