Over EMERGENT

vzw EMERGENTgalerie&vereniging is een plek voor hedendaagse kunst in Huis de Valk, Veurne.

EMERGENTgalerie brengt drie keer per jaar een tentoonstelling met beloftevolle en ervaren kunstenaars. De term ‘emergent’ slaat dus niet op een programma met enkel nieuw talent, ook gevestigde waarden kunnen beelden genereren die de verwachtingen te buiten gaan.

EMERGENTvereniging wil een breed en duurzaam draagvlak voor hedendaagse kunst creëren. Er staan lezingen, uitstappen en ontmoetingen met kunstenaars op het programma.

De vzw EMERGENTgalerie&vereniging start in Veurne een nieuwe plek voor beeldende kunst, waar drie keer per jaar werk van beloftevolle en ervaren kunstenaars gepresenteerd zal worden.

De werking is gestoeld op een unieke organisatie: EMERGENT is niet alleen een galerie waar kunstwerken tentoongesteld en te koop aangeboden worden, maar wil eveneens een breed en duurzaam draagvlak voor hedendaagse kunst genereren. 

Dit initiatief is gebaseerd op de overtuiging dat de regio er rijp voor is, dat er voldoende belangstelling voor gewekt kan worden.

Dit laatste is cruciaal. EMERGENTgalerie&vereniging ontleent haar bestaansrecht aan een dynamiek van onderuit, van geëngageerde burgers met belangstelling voor hedendaagse kunst, die deze kunstgalerie een meerwaarde voor de streek vinden.

EMERGENT

vzw EMERGENTgalerie&vereniging
Grote Markt 26
8630 Veurne

+32 (0) 58 31 15 19

info@emergent.be

OPENINGSUREN

vrij te bezoeken tijdens de tentoonstelling telkens van 14u tot 18u op zaterdag en zondag

tijdens schoolvakanties ook op vrijdag
(van 14u tot 18u)

VOLG ONS

facebook