Koba De Meutter

Expo #6 - Positie kiezen

Koba De Meutter beweegt zich bij voorkeur in de stad. Daar voert ze kleine acties uit, waarbij ze soms objecten op het voetpad achterlaat, afwachtend hoe passanten zullen reageren. Binnen De Meutters oeuvre vormen deze acties op zich geen kunstwerken. De finaliteit van haar artistiek proces situeert zich binnen de tentoonstellingsruimte, in foto’s of sculpturen. De foto’s vormen getuigenissen van vroeger en elders. Maar door de wijze waarop ze ingekaderd zijn, gaan ze niet alleen een letterlijke en directe relatie aan met de ruimte waarin ze gepresenteerd worden; ze dagen tevens de toeschouwer uit om ze te hanteren, er zich mee te identificeren, te affirmeren en te positioneren. De sculpturen lijken te fungeren als een soort extensies of protheses van de kunstenares, gemaakt om de ruimte in te delen, te markeren, en om de toeschouwer uit te nodigen, terwijl deze zich tussen de objecten beweegt, er zich lichamelijk en mentaal toe te verhouden. Nu daarentegen staan ze alle gestockeerd in een hok dat voor de toeschouwer enkel visueel toegankelijk is. Daar bevinden ze zich in een soort ‘oponthoud’, tussen wat geweest is en wat misschien nog komt.