Jo Caimo

Expo #10 - Meervoud

Jo Caimo is een duizendpoot. Naast beeldend kunstenaar en performer is hij ook artistiek leider van het Megaphone Ensemble: een hedendaagse fanfare waarin een twaalftal mensen musiceert met keelgeluiden en een megafoon. Caimo voert zowel performances als happenings uit. Het verschil tussen beide bestaat erin dat in het tweede geval niet de kunstenaar maar het publiek de hoofdrol speelt. In die collectieve acties of gebeurtenissen staan het verkennen van het lichaam en het aftasten van de eigen fysieke grenzen centraal. Nooit neemt de kunstenaar de rol van regisseur op. Integendeel, hij maakt de uit het publiek geronselde performers tot regisseurs van de eigen acties, en van manieren van omgaan met ‘de ander’. Zo worden ze zich meer bewust van hun eigen keuzevrijheid en sociaal gedrag.

Bij Koorvorming - Music for the unconscious collective wordt de deelnemer gevraagd een blinddoek aan te doen, een oordopje in het ene oor te steken en een speaker aan het andere te houden. Vervolgens krijgt hij of zij instructies om mee te zingen. De opvoering van ‘het koor’ wordt door de kunstenaar opgenomen en iedere deelnemer krijgt een cd mee naar huis. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Grote onderlinge verschillen in zangvermogen liggen in deze formule voor de hand. Door alle deelnemers een oordopje te laten dragen, bezorgt Jo Caimo ze alle eenzelfde beperking, die hen niettemin aan elkaar verwant maakt.