Jerry Galle

Expo #10 - Meervoud

Jerry Galle stelt zich tot doel om, in de vorm van schilderijen, tekeningen of teksten, poëtisch misbruik te maken van machines. Hij verhoudt zich meer bepaald tot computers en robots; die laat hij dingen doen waarvoor ze niet bedoeld zijn. Uit die speelse ‘samenwerking’ tussen mens en machine ontstaat kunst. 

Galle ontregelt of ‘misbruikt’ zijn machines doordat hij in de rigide logica van de computersoftware of in het besturingsprogramma van de robots twijfel of onzekerheid introduceert. Op hun beurt brengen de machines, als gevolg van die ontregeling, een soort ‘ruis’ voort. Daaruit kunnen nieuwe, ongekende vormen opdoemen. Tenslotte neemt de kunstenaar opnieuw het initiatief in handen, wanneer hij die vormen, beelden of tekstfragmenten selecteert die hij artistiek waardevol acht. 

In de accidenten die Jerry Galle veroorzaakt, laat de technologie iets zien van wat ze, zeker in het digitale tijdperk, zo goed weet te verhullen - haar eigen werking of materiële processen. Zo ontstaat de mogelijkheid tot een materiële poëzie. Of zoals de Franse filosoof Mikel Dufrenne het stelde: “On ne peut être matérialiste que poétiquement.”