Leyla Aydoslu

Expo #13 - Kunst om het lijf

Leyla Aydoslu (1987) maakt met gevonden of gebruikte materialen wat zij zelf 'constructies' noemt. Hoofdzaken van deze constructies zijn: vorm, volume, materiaal en plaatsing in de ruimte. Verder geeft ze geen uitleg. Zo tracht ze haar sculpturen te ontdoen van elke vorm van interpretatie. Haar constructies refereren nergens aan, of dat is tenminste de bedoeling. Ongemerkt herkennen we er toch (gebruiks)voorwerpen in.

Aydosly's constructies zijn het resultaat van een gevoelsmatig proces. In eerste instantie draait het voor haar om de lichamelijke beleving van de creatie. Vaak zijn het haar eigen lichamelijke limieten die bepalen hoe ver ze kan gaan, bijvoorbeeld in de keuze van materiaal. In die zin bepalen ze dus ook hoe de werken er uiteindelijk zullen uitzien.