Marc Nagtzaam

Expo #17 - Als tekens in de ruimte

Marc Nagtzaam maakt tekeningen in potlood en krijt, zowel op papier als rechtstreeks op de wand. Veelal in zwart-wit, maar soms toch ook in kleur, zoals hier in Emergent. Met zijn muurtekening weet Nagtzaam de architecturale ruimte op een unieke manier te herdefiniëren, te hertekenen. Voor Surplus vertrok hij van een vroeger werk in gekleurd krijt op zwart schoolbord. De vrolijke pastelkleuren roepen allerlei associaties op. “Ik moest onbewust denken aan make-up, maar de kleuren hebben natuurlijk ook iets kinderlijks,” vertrouwt de kunstenaar mij toe. “Ik vind het vooral merkwaardig dat, hoewel de benadering van een gekleurde krijttekening als Surplus dezelfde is als de benadering van mijn zwart-wit tekeningen, het kleurkrijt de tekening als het ware op zijn kop zet.” De kleur countert in zekere zin de sérieux van het zwarte potlood. “Alsof het niet kan, alsof je het niet mag toelaten,” voegt Nagtzaam eraan toe. Onbewust speelt hij met het eigen verwachtingspatroon en dat van de toeschouwer.

De tekens, op de muur of op papier, zijn steeds intuïtief samengebracht en een (her)combinatie van elementen uit eigen tekeningen of schetsen. Deze werkmethode is het resultaat van het productieproces van zijn boek Zeichnungen, dat in 2015 verscheen bij Roma Publications. In dat boek haalde Nagtzaam zijn tekeningen uit elkaar in losse elementen die opnieuw gecombineerd konden worden tot andere tekeningen. “Ik hou van de tekening als ‘idee’ die op meerdere manieren uitgevoerd kan worden,” verklaart de kunstenaar. Zo kan de tekening ook een sculptuur worden (in samenwerking bv. met Hans Demeulenaere), of een frame (het project in Ledeberg) of deel uitmaken van de architectuur. Naast de muurtekening toont Nagtzaam in (Als) tekens in de ruimte ook tekeningen op papier en enkele riso-prints, waarbij verschillende tekeningen over elkaar gedrukt werden (‘RISO’ is een digitale druktechniek die de kunstenaar ook gebruikte voor zijn boek Zeichnungen). Twee tekeningen ten slotte maakte Nagtzaam naar aanleiding van zijn project voor de Standaertsite te Ledeberg. Voor dit stadspark ontwierp hij een metalen structuur die overgroeid zal worden door klimplanten en zo het hele jaar door zal veranderen van gedaante. Nagtzaam vertrok voor deze tekeningen van hetzelfde ruimtelijke raster. Kleine verschuivingen leverden echter een dermate andere orde en dynamiek op.