Marc Angeli

Expo #19 - De la tranquillité/van het verpozen

Marc Angeli is een Belgische kunstenaar, oorspronkelijk van een familie in Trentino. Hij verkent, sinds meer dan veertig jaar, zowel de diepten van de menselijke natuur als die van de schilderkunst. Sinds niet geringe tijd concentreert hij zich op het monochroom, van een klein formaat. Deze focus heeft evenwel een niet-exclusief karakter, ze vertoont geen verwantschap met een radicaliteit of met een of andere post-minimalistische volharding. De natuur staat daarentegen centraal bij hem, alsook de relatie die de mens met haar onderhoudt – waar de organische, filosofische, ethische of esthetische dimensies intiem met elkaar verbonden, of tenminste bijeengebracht zijn. Deze onverbrekelijke categorieën van de ervaring zijn hier van groter belang dan technische knowhow of elke poging tot conceptualisering. Angeli lijkt daarentegen te proberen om de bronnen zelf van zijn kunst en van de materie (waarbij hout, pollen, hars, honing, was of zelfs rundsbloed zich vermengen) te verzoenen met meer hedendaagse aspecten van de plastische taal. Deze laatste bestaat hier uit bedwelmende toetsen en nuances, met lichtheid op het oppervlak aangebracht, die een nieuwe – stille, meditatieve – relatie aangaan met de ruimte, de waarneming, het gevoel. Verliefd als deze kunstenaar is op het goede eten, de genoegens van het leven en van de tafel, verbaast het ons niet om zelfs wijn en olijfolie in zijn ‘composities’ te zien figureren. Dit is een manier om het natuurlijke elemen in de kleur, die vaak verkeerdelijk als louter kunstmatig opgevat wordt, opnieuw in beschouwing te nemen. De zuiverheid van deze kleuren kan iets bedwelmends, fascinerends of absorberends bevatten.