Dieter Daemen

Expo #19 - De la tranquillité/van het verpozen

Dieter Daemen fotografeert, meestal digitaal en in zwart-wit. Wat opvalt in al zijn werk, zijn de precisie van de observatie en de zorgzaamheid van de weergave. Terwijl het eerste getuigt van focus, afstand, objectivering, impliceert het tweede een opmerkelijke gevoeligheid, openheid en empathie ten opzichte van de onmiddellijke omgeving. Het onderwerp mag dan, in bepaalde reeksen, vrij banaal ogen, de beschreven kenmerken verlenen deze foto’s het precieuze van een miniatuur.