Alexia Creusen

Expo #19 - De la tranquillité/van het verpozen

Alexia Creusen, kunsthistorica, theoretica en docente, bekijkt haar werken in relatie tot hun context, en beoogt, in de blik van de toeschouwer, het onmiddellijke gevoel en de dringende vraagstelling te verzoenen. De kunstenares heeft in korte tijd een rijk parcours afgelegd: tekenen en schilderen, daarna sculptuur en textiel, initiatie in keramiek en lithografie. Haar vorming in de kunstgeschiedenis (aan de universiteit van Luik) is eveneens imposant en oriënteert haar vooral richting het hedendaagse, de belangen van kunst in de publieke ruimte, de invloed van gendervraagstukken in het artistieke milieu en de kritische analyse van het beeld. Tot dusver heeft ze vooral in de ruime Luikse regio geëxposeerd.