Marcel Tarelkin

Expo #6 - Positie kiezen

De Berlijnse kunstenaar Marcel Tarelkin heeft sterke interesse voor de wijze waarop een elementaire structuur of systeem van tekens in elkaar steekt en groeit, in een ruimtelijke omgeving functioneert en daar de verhoudingen tussen en de gedragingen van lichamen beïnvloedt. Een sequentie van enkele korte video’s presenteert de Interpretations van een reeks Figures: telkens ‘interpreteert’ een danser een geometrisch patroon dat voorafgaand getoond wordt. Over deze video’s schrijft Tarelkin: “Opwindend voor mij is dat de vertolkers mijn tekeningen omvormen tot een praktische gids, en zo in een echte beschrijving van bewegingen. Wanneer een lijn op hem of haar afkomt, ontwerpt elke persoon een praktische, uitvoerbare toepassing of, beter, zet dit om in een uitvoerbare reeks opdrachten, op basis van de louter systematisch geconstrueerde tekeningen (…).”

Op diverse plaatsen in de tentoonstelling nodigt een stoel van Tarelkin de toeschouwer uit even te gaan zitten. Doordat de constructie van deze stoelen afwijkt van de normale ergonomie blijkt dat niet altijd eenvoudig.