Max Pinckers

Expo #24 - Maybe Tomorrow - Joris Ghekiere in Emergent

De fotograaf Max Pinckers (°1988) maakt poëtisch-politieke, discursieve documentaires die omgezet worden in fotoboeken en tentoonstellingen. Hierin combineert hij documenten, gevonden beelden, interviews en andere teksten met zelf gemaakte, deels geënsceneerde en gedeeltelijk artificieel belichte foto’s die meestal worden gemaakt in de openbare ruimte met mensen die hij daar ontmoet. De bedoeling is zowel gestalte te geven aan een eigen gevoeligheid als documentaire foto’s te maken die hun onvermijdelijke subjectiviteit blootgeven door de belichting en andere zichtbare elementen. Zijn werk is verwant met de strijdbare, geschilderde ‘beelden’ van Tuymans en de memorie -schilderijen van Ophuis, maar ook met de niet-biografische, maar van een persoonlijke poëzie doordrongen werken van Ghekiere. Ook willen we, door zijn foto’s op te nemen in deze tentoonstelling, wijzen op het schilderachtige gebruik van kleur en licht in zijn foto’s.

Tekst: Hans Theys