Simona Mihaela Stoia

Expo #24 - Maybe Tomorrow - Joris Ghekiere in Emergent

De schilderijen van Simona Mihaela Stoia (°1982) worden gekenmerkt door een drievoudige aanwending van de verf: in de dun aangebrachte, soms atmosferische, hier en daar vrijgelaten achtergrond, in het modeleren van volumes die het beeld van lichaamsdelen, dieren of planten oproepen, en in de momenten waar de schilderijen abstracter en ten slotte louter verf en verfstrook worden. Spelend met deze drie benaderingen weeft en kneedt ze schilderijen die tegelijk sensueel, mysterieus, compact, open, complex en stoutmoedig zijn. Ook hier treffen we, thematisch gesproken, duisternis en speelsheid aan, ook hier ontmoeten we een kunstenaar die zichtbaar denkt met verf en verftechnieken.

Het meest specifieke aan Stoias schilderijen is echter nog iets anders, namelijk haar vermogen schilderijen te maken die zich in volledig verschillende kleurregisters afspelen. Haar schilderijen hebben vaak een dominante kleursfeer (bijvoorbeeld smaragd, karmijn, geel of roze) die bij een nadere blik uiteenvalt in talloze harmoniërende kleuren die geen verschillende waarden zijn van dezelfde toon, maar afzonderlijk aangemaakte, autonome tonen, die ze vooraf kan ‘zien’.

Tekst: Hans Theys