Emi Kodama & Elias Heuninck

Expo #27 - Abstracte kunst bestaat niet

In 1984 verbleef meteoroloog en fysicus Charles Wilson in een observatorium op de top van de Schotse berg Ben Nevis. In de film The Cloud Chamber hoort u een getuigenverslag van een bijzondere gebeurtenis in het observatorium. In 1927 ontving Wilson de Nobelprijs voor Fysica voor zijn ‘wolkenkamer’, de eerste detector van elementaire deeltjes. Hierin trachtte hij atmosferische effecten in wolkenformaties kunstmatig na te bootsen. Door elementaire deeltjes (geladen of ‘geïoniseerd’ door middel van radioactieve straling) te laten condenseren, ontstonden dampsporen, die prachtige grafi- sche beelden opleverden. De recentste opvolger van de Cloud Chamber is de Large Hadron Collider, de deeltjesversneller van CERN. Ver- mits de experimenten hier op statistische data gebaseerd zijn, leveren deze geen rechtstreekse beelden op. Maar toen Elias Heuninck leerde dat de binnenste sensor op een camera lijkt, probeerde hij deze data om te zetten in beelden, die we als ruwe digitale tegenhangers van Wilsons foto’s in beeld zien verschijnen.

In The Scenic Route Home laten twee microsco- pen ons respectievelijk kijken naar een zogenaamde ‘sand dollar’ (een soort zee-egel) en een stukje vulkanische rots. Via koptelefoons krijgen we een verhaal te horen, dat, in de ruimte tussen beeld en object, moeiteloos navigeert van een uitgestrekt landschap naar een minia-tuurwereld.