Stéphanie Roland

Expo #27 - Abstracte kunst bestaat niet

Stéphanie Roland richt zich op complexe sys- temen binnen de westerse samenleving. Deze systemen genereren dubbelzinnige zones, waar verwarring ontstaat tussen werkelijkheid en fictie. Deze notie van fictie staat centraal in Rolands conceptuele kunst. Ze is geÏnteresseerd in de immateriële, onzichtbare en negatieve
elementen die door zo’n complexe systemen voortgebracht worden, die er integraal deel van uitmaken en er invloed op uitoefenen. Haar werk bevraagt de mogelijkheden om deze ‘geesten’ van de westerse samenleving voor te stellen. Van financiële producten tot spook- eilanden, en van airline blacklists tot het Deep Web, tracht Roland deze verborgen fenomenen vorm te geven, in een wisselwerking tussen het concrete en het immateriële.
Een ‘dark pool’ is een privaat forum om financiële producten te verhandelen. Het merendeel wordt opgezet om grootschalige transacties uit te voeren, in een vertrouwelijk verband, zodat het algemene investerende publiek er geen toegang toe heeft. Stéphanie Rolands Dark Pool is een mysterieus bassin, gevuld met zwarte plastic ballen. Op elke bal is met laser- en nano-technologie informatie gegraveerd van een dark pool transactie. Vanwege haar immateriële aard lijken sommige investeerders de financiële wereld te beschouwen als een spel zonder consequenties. Maar deze transacties hebben een concrete impact op ons en op toekomstige generaties.