Philippe Wolthuis

Expo #29 - Here You Come Again

Verspreid in de galerie plaatste Philippe Wolthuis zeven gelijkaardige sculpturen. Elk werk uit de reeks Kazemat bestaat uit een metalen constructie van 2 verdiepingen en een voetplaat. Het bovenste gedeelte bestaat uit een oppervlak met gaas, waarop een zandfort geplaatst wordt. Het vocht in het zand, dat nodig is om de vorm initieel te behouden, zal langzaam opdrogen, waardoor het onder invloed van de omgeving (trilling, luchtverplaatsing, aanraking) en de zwaartekracht langzaam uit elkaar zal brokkelen. 

Wolthuis werk is doorspekt met architecturale vormen. Dit zorgt ervoor dat de constructie altijd een prominente rol speelt in zijn werk. Deze mag bruut ogen want staat slechts model voor een gedachtegang. Wolthuis’ gedachtegang is doorspekt met humor en speelsheid, zonder in zelfontkenning te ontaarden. Het getuigt van een groot relativeringsvermogen om zoiets robuusts als een fort op zo’n wijze te construeren dat het zichzelf langzaamaan vernietigt. Hoe tragisch is het beeld wel niet van een gebouw dat stilaan wegzakt, waarvan de fundamenten bestaan uit zand, een materiaal dat een we met vluchtigheid associeren? Een gebouw dat zelfs onder de schoenzolen van de bezoeker in de galerie verspreid zal worden? 

(fragment uit bezoekersgids)

Bezoekersgids