Jan De Nys

Expo #31 - Zindering

Veel mensen kennen Jan De Nys (°1949) als de voormalige eigenaar van IN SITU galerie in Aalst en als curator van diverse (stads)tentoonstellingen. Minder bekend is misschien dat hij van 1967 tot 1987 ook actief was als kunstenaar. Nadat hij zijn galerie heeft stopgezet, heeft De Nys in 2015 opnieuw de draad van zijn artistieke praktijk opgenomen. Daarbij valt op dat zijn werk – ondanks de lange breuk – opvallend coherent is. De Nys’ interesseveld gaat uit naar het statuut van het beeld in onze hedendaagse maatschappij. Hij werkt doorgaans met gevonden foto’s of afbeeldingen in de openbare ruimte omdat die vaak verweerd zijn door de natuurelementen. Die foto’s gaat hij boven elkaar leggen waardoor een nieuw beeld ontstaat dat zich niet onmiddellijk laat ontcijferen. Eerst maakt hij zijn collages manueel - als een voorbereidende schets - voordat ze worden overgezet op computer en de kleuren en lichtintensiteit – indien nodig - aangepast. Zijn beelden lijken wel een palimpsest, een middeleeuws handschrift dat meermaals werd beschreven en waardoor eerdere fragmenten soms nog door de nieuwe tekst doorschemeren.

(fragment uit tekst Sam Steverlynck)