Robbrecht Desmet

Expo #33 - Analyse van een verschijning (Het Landschap)

Robbrecht Desmet is een filmmaker, fotograaf en onderzoeker. Dit werk pre- senteerde hij als eindwerk van zijn master Audiovisuele Kunsten in Sint-Lukas Brussel. Steven Jacobs schreef over dit werk: “Robbrecht Desmet filmde de Mont Sainte-Victoire, de berg die het motief vormt van een hele reeks schilderijen van Paul Cézanne. Desmet selecteerde sequenties van videomateriaal en 16mm-beelden en presen- teert een indrukwekkende zoom-out waarin ons blikveld zich traag en bijna onmerkbaar verwijdt, vertrekkend van een extreme close- up. Het vervlakkende effect van de zoom-out herinnert ons onmiskenbaar aan Cézannes schilderkunstige idioom. Een weloverwogen en gedetailleerde meditatie over het bewegende beeld, perspectief, natuur en cultuur.

Ondergetekende was destijds, in 2008, aanwezig toen student Desmet door een docent de mantel werd uitgeveegd, omdat hij zo vermetel was geweest zich te vergrijpen aan het oeuvre van de moderne grootmeester.