Vaast Colson

Expo #6 - Positie kiezen

Vaast Colson nam deel aan de tentoonstelling Positie kiezen met enkele minieme, precieze interventies. De tekst in de bezoekersgids luidde als volgt: "En Vaast Colson? Waar is Vaast? Hij is de joker. Die positioneert zich ten aanzien van de tentoonstelling zelf, improviserend als een jazz-muzikant."