Wesley Meuris

Expo #2 - Grenzen/loos

De suggestieve titels en performante beelden van Wesley Meuris’ posters prijzen fictieve gebeurtenissen aan. Het tekstmateriaal is gesprokkeld uit bestaande publiciteitscampagnes. Parallel aan de rest van de commerciële wereld heeft de kunstmarkt zich vandaag ontwikkeld tot een wereldomspannende activiteit. Ook de musea doen hard hun best om bij te benen. In zijn Foundation for Exhibiting Art and Knowledge, afgekort FEAK, trekt Wesley Meuris de wetmatigheden van de globale kunstwereld tot haar uiterste consequenties door. Deze foundation is erop gericht om alle aspecten van kunst en kennis tot gestandaardiseerde, gecodificeerde en verhandelbare eenheden te verwerken. Zo schijnt FEAK tegemoet te komen aan het verlangen om de hele wereld tot een welomschreven object van kunst en kennis te maken. Wesley Meuris beoefent daartoe een esthetiek van de heldere lijn, de scherp gedefinieerde vorm, in de traditie van Ingres of Magritte. Net als bij Magritte zijn de objecten die Meuris maakt of afbeeldt ons al te zeer vertrouwd. Ogenschijnlijk is er niets aan de hand. Tot je als kijker begint te beseffen dat dit schijnbaar kraakheldere, transparante universum uit niets anders dan die lijnen en vormen bestaat – niets dan een oppervlak.