Dora Garcia

Expo #6 - Positie kiezen

Locating Story van Dora Garcia speelt zich van eind februari 2015 tot eind maart 2015 af in de straten van Veurne en omgeving. Dit project maakt gebruik van twitter, geo-locatiesoftware en performance. Een performer krijgt de opdracht een persoon te achtervolgen, wanneer die zich verplaatst van thuis naar het werk, van het werk naar zijn/haar vrienden. De performer kent deze persoon niet; hij/zij kreeg, net als een detective, alleen een korte beschrijving en een beeld van deze persoon. De eerste taak van de performer bestaat er dan ook in te bepalen wie deze persoon is en wat zijn/haar dagelijkse routine is. Alle observaties van de performer worden doorgestuurd naar een twitter account (@locating story) en naar een blog (“http://doragarcia.org/locatingstory”). Locating Story is gebaseerd op concepten uit het Situationisme (een artistieke beweging uit de jaren 1950 en ’60), waaronder ‘la dérive’ (de drift), en op acties die traditioneel tot het domein van de performance behoren (de beschrijving in ‘real time’, het achtervolgen van een persoon, repetitief en obsessioneel gedrag). Dit project richt zich op noties als toezicht en obsessie, en op overgangen tussen het private en het publieke, het anekdotische en het relevante. Van Garcia zijn in de galerie tevens Film (Hôtel Wolfers) en Doorstep Piece (Rodez) te zien. Dit laatste bevat de publicatie Lettres de Rodez van Antonin Artaud uit 1945 – moment waarop de grondlegger van het ‘theater van de wreedheid’ reeds acht jaar in de instelling te Rodez geïnterneerd was.