Els Dietvorst

Expo #6 - Positie kiezen

Documentairemaakster en kunstenaar Els Dietvorst werkt op een schapenboerderij in Duncormick, Ierland. Dit weerspiegelt zich in haar teken- en filmwerk. Toch is er ook een duidelijke continuïteit met haar tijd in grootstedelijk Brussel: de aandacht voor sociaal-maatschappelijk conflict en het gevecht dat het leven is. Ze vertrekt opnieuw bij haar fascinatie voor outsiders, mensen die hun leven radicaal omgooien en in de marge belanden.

De film Oh Water Rising is een uitvloeisel van een grootscheeps film- en internetproject, waarvoor ze enkele van haar buren volgde in hun dagelijkse (over)leven. Fictie en autobiografische elementen verweven zich tot een lyrisch sprookje dat de toeschouwer meesleept in een universum van schoonheid, dood en verval.

De pentekeningen in bruine inkt, getypeerd door een klare lijnvoering, tonen mensen, dieren, planten of dingen in elementaire (ver)houdingen. De 60 kleine tekeningen presenteren zich als een persoonlijk alfabet van de kunstenares; die lenen zich tot tal van combinaties. De 9 iets grotere tekeningen functioneren anders, als een beeldsequentie waarin de toeschouwer al dan niet een verhaal projecteert.