Robert Devriendt

Expo #13 - Kunst om het lijf

"Welke manier van beelden maken, is er lichamelijker dan schilderen?", antwoordde Robert Devriendt (1955) op de vraag of kunst voor hem nog lichaam was, in het kader van de tentoonstelling Kunst om het lijf. Zijn reeksen schilderijen zijn dan ook het resultaat van een opperste lichamelijke concentratie. Maar de werken zelf appelleren ook aan hevige lichamelijke ervaringen zoals bijvoorbeeld een omhelzing of kus. Devriendts sensuele manier van schilderen zet deze intense lichamelijke beleving alleen maar in de verf.

Expo #4 - Een onvervalste leugen

Het werk van Robert Devriendt is zowel verbonden met heel vroege als met veel recentere ontwikkelingen van de moderne cultuur. Het herinnert, in zijn zin voor detail en stofweergave en in het vermogen tot modelleren met licht en schaduw, aan een culminatiepunt uit ons artistiek verleden. De kunst van van Eyck, Van der Weyden of de Meester van Flemalle vloeide op haar beurt voort uit de traditie van met miniaturen verluchte boeken. In deze periode maakte het geschilderde beeld zich geleidelijk aan los uit de context van het boek of de architectuur en begon een wereld op zich te vormen. Het individu begon waarheid toe te dichten aan wat het met eigen ogen waarnam en maakte de wereld tot het object van zijn blik. Scherpe observatie werd omgezet in de al even precieze en rijke creatie van een eigen wereld, gecondenseerd in één beeld. Het werk van Devriendt is schatplichtig aan de kunst uit die vroegmoderne periode, maar is even onmiskenbaar hedendaags. Deze in series gepresenteerde, kleine schilderijen bezitten een fotografisch en filmisch karakter. Foto- en filmbeelden bezitten een ander statuut dan het geschilderde beeld; ze tonen vaak slechts een fragment of een aspect van het geheel, precies omdat ze deel uitmaken van een sequentie of aangevuld worden met tekst. Door zijn vaak fragmentaire, suggestieve beelden in een sequentie te plaatsen, geeft Robert Devriendt de creatie deels uit handen. De toeschouwer wordt co-auteur.