Alexis Destoop

Expo #2 - Grenzen/loos

Alexis Destoops film Kairos speelt zich af in een speculatieve, nabije toekomst. De film begint na een wereldramp, aangeduid als de Great Temporal Catastrophe. Sindsdien is er tijd tekort. Het bedrijf CTF (Collective Time Flow) heeft een technologie ontwikkeld om ruwe tijd te ontginnen en te verwerken tot een verkoopbaar product. We volgen Larry Church, een werknemer van CTF, gestationeerd aan de rand van de Zone – nauwelijks in kaart gebracht gebied dat geteisterd wordt door temporele storingen maar rijk is aan ruwe tijdsreserves. De basis van deze film bestaat uit documentair beeldmateriaal, waarin Alexis Destoop karakteristieke locaties, structuren, objecten van de Australische Arid Zone onder de loep nam. De fotoreeks Kairos – Raw Materials is daar de vrucht van. De Arid Zone is een uitgestrekt gebied dat in woestijn veranderd is door de onoordeelkundige toepassing van landbouwtechnieken. Aaron Schuster heeft, vertrekkend van dat beeldmateriaal, een sciencefictionverhaal geschreven. Het verleent dit landschap nieuwe betekenissen, die niettemin indirect verwijzen naar zijn geschiedenis, beheerst door kolonialisme en mijnontginning. De film werpt ons voortdurend heen en weer tussen de ongrijpbare abstracties van de ‘tijdsontginning’ en de stoffige realiteit van de Australische outback.