De burgemeester van Veurne

09/07/2015 - 20/09/2015
Expo #7

Naar aanleiding van het 25-jarig overlijden van Georges Simenon en de nieuwe Nederlandse vertaling van Le bourgmestre de Furnes door Rokus Hofstede (uitgeverij De Bezige Bij) heeft Emergent twee gastcurators uitgenodigd. Na lezing van het boek selecteerden Anne-Françoise Lesuisse uit Luik (stad van Simenon) en Nina Folkersma uit Amsterdam (lezer van de nieuwe Nederlandse vertaling), op basis van hun persoonlijke interpretaties en perspectieven, elk een reeks kunstenaars. Beide curators werden uitgenodigd om zich heel direct en persoonlijk tot de inhoud van de roman te verhouden. Daarbij werd die roman in de eerste plaats beschouwd als een generator van sterke beelden of visuele associaties en reflecties. Nadat ze beiden onafhankelijk van elkaar een reeks kunstenaars geselecteerd hadden, stelden ze in dialoog de tentoonstelling samen.

Uit het proces van die dialoog vloeide een tentoonstelling voort die op een heel directe wijze ervaren kan worden, of die juist behoorlijk complexe vragen kan oproepen. Wat doet een vertaling met een tekst? Wat gaat onherroepelijk verloren en wat verschijnt aan nieuwe, mogelijke betekenissen in het vertalingsproces? Welke zijn de mogelijke relaties tussen romanliteratuur en beeldende kunst?

Hoe waren of zijn de verhoudingen tussen het ‘Zuiden’ en het ‘Noorden’, zowel van ons land als van het Nederlandse taalgebied? Simenon opent de roman met de mededeling dat hij Veurne noch diens bewoners of burgemeester kent, dat Veurne in zijn roman functioneert als niets dan een muzikaal motief. Welke zijn de verhoudingen tussen het particuliere en het universele? Wat is de rol van het specifieke of lokale in een roman en een tentoonstelling die in hun titel naar een stad verwijzen?

In de Pléiade-uitgave van de verzamelde romans van Simenon, samengesteld door Jacques Dubois, staat vermeld dat “Café ‘t Oud Belfort” (in de loop van de roman frequent bezocht door de burgemeester), naar alle waarschijnlijkheid gesitueerd is in Huis De Valk op de Grote Markt. Dat is het deels zestiende-eeuwse pand waarin Emergent gevestigd is.

Curators: Anne-Françoise Lesuisse en Nina Folkersma

KUNSTENAARS:
Eylem Aladogan
Thorsten Brinkmann
Dirk Braeckman
Tom Callemin
Michael Dans
Pierre Gérard
Paul Kooiker
Lucas Lenglet
Benjamin Monti
Sébastien Plevoets
Arjan van Helmond
Ina van Zyl
Anne Wenzel
Marie Zolamian

Bezoekersgids