Eric Colpaert

Expo #11 - Uitblinkend door afwezigheid (2)

De kunst van Eric Colpaert plaatst je in het spanningsveld tussen hier en daar, tussen tekens, dingen of motieven die heel vertrouwd lijken, en het onbekende of onvoorstelbare. Colpaert pint zich niet vast op een bepaalde stijl of een specifiek medium. In Emergent presenteert hij tekeningen, zeef- en fotodrukken, een sculptuur en ruimtelijke installaties, waaronder work-in-progress dat in de loop van de tentoonstelling zal evolueren. Wat al die verschillende uitingsvormen bindt, is een bepaalde esthetiek. Die is fijngevoelig en verleidelijk, zowel uiterst precies uitgetekend als dubbelzinnig. Zo nodigt de kunstenaar de toeschouwer uit om hem te volgen in een tussenwereld die telkens verder doordringt, aftast, verkent.