Anna Lange

Expo #15 - Koorts

Anna Lange werkt aan de lm White Mare, waarin ze de botsing tussen commerciele expansie en angst voor verandering, tussen vooruitgang en stilstand of tussen positivisme en magie naar een culminatiepunt voert. Tijdens het werken aan het scenario zijn, verzameld onder de titel Sideway Scenery, een reeks installaties, foto’s en objecten ontstaan, waarvan een aantal in Emergent getoond worden.

Aanleiding voor het project Sideway Scenery was het overlijden van haar oom en tante, in wiens boerderij de kunstenaar als kind vaak logeerde en voor wie zij als executeur-testamentair optrad. Toen Anna nog een kind was, veranderde door de aanleg van een snelweg de hele omgeving radicaal. Niet alleen werd het landgoed doormidden gesneden: de belendende boerderijen verdwenen voorgoed;er kwam een vuilnisbelt en het erf van de buren veranderde in een felverlicht bordeel.

Typerend voor Langes werk zijn de gebalde, onverwachte combinaties van woord en beeld, die een krachtige poëzie genereren. In al haar projecten is de realiteit, in haar niet-utopische, commerciële verschijningsvorm, uitgangspunt voor avontuur, bevraging en fantasie. Voor dit project leverden rockster Lou Reed en romancier A.F.Th. van der Heijden tekstuele bijdragen. De diverse installaties omvatten, behalve neon, authentieke erfstukken, dieren en fragmenten uit de wereld van de snelweg.