Lukas Vandenabeele

Expo #11 - Uitblinkend door afwezigheid (2)

Het oeuvre van Lukas Vandenabeele is gericht op de crisis van het kijken, en dus van de betekenis. Het heeft een beeld nodig, maar wil het zien in elkaar storten. Het laat letters, woorden en tekens ontstaan, met geen ander doel dan dit alles te lijf te gaan. Wat hij toont, heeft maar bestaansrecht in de mate dat het zijn eigen afwezigheid in de weg staat. Het wil de verbinding, de onvermijdelijke, incestueuze relatie tussen ons en wat wij 'werkelijkheid' noemen, verbreken. Een ambitie die gedoemd is om te mislukken.

Expo #3 - Uitblinkend door afwezigheid

Een man en een verbazend grote teddybeer zitten naast elkaar in een golvend landschap. Sumi en ik heet deze foto. Het landschap bestaat enkel voor de ik-figuur, niet voor Sumi. Heel het oeuvre van Lukas Vandenabeele draait rond het verlangen om zichzelf te verlossen van een ‘ik’ en een ‘wereld’, of meer bepaald, van een ‘ik’ die de intentie koestert om een wereld te creëren, te ordenen, in te delen, te benoemen, in een beeld te vatten – en het besef dat die verlossing van het bewuste handelen finaal onmogelijk is. Zo kon het gebeuren dat Lukas Vandenabeele, voormalig danser, reeds enkele decennia verlangt naar een beeldloze wereld, en daartoe niet alleen beeldend kunstenaar geworden is, maar zijn hele huis met beelden heeft vol gehangen. Of dat hij een hoge stapel schriften van ruitjespapier heeft volgeschreven en –getekend, tot nader order geen aanstalten makend daarmee op te houden, en dat hij niettemin poogt terug te keren naar het moment vooraleer de eerste letter, zelfs de eerste lijn op papier gezet is. De onverholen ironie van dit oeuvre verraadt de fundamentele onvervulbaarheid van het verlangen dat er de brandstof van vormt, en is dan ook van een existentiële ernst. De fotoreeks 1:3 wordt voor het eerst in haar geheel gepresenteerd. Het zijn 26 registraties van de wijze waarop het licht binnenvalt in de mond op het moment dat men een voor een de letters van het alfabet declameert. De fotografische registraties van deze oorspronkelijke mallen of gietvormen van het alfabet (om met Broodthaers te spreken) roepen associaties op die variëren van het dierlijke tot het kosmische.