Marieke Berghuis

EXPO #20 - SCENARIOS OF DESIRE II

“Wat is de relevantie van het medium tekenen? Deze vraag stelt Marieke Berghuis zich in haar beeldend werk. Daarbij richt ze zich op uiteenlopende aspecten, die zowel formeel/esthetisch als filosofisch en zelfs sociologisch van aard kunnen zijn. Zo kan bij het tekenen de nadruk liggen op de performatieve handeling, op het studieuze en schetsmatige karakter van het medium of op de narratieve aspecten. Thematisch kunnen tekeningen zich verhouden tot allerlei maatschappelijke onderwerpen, maar ook tot andere kunstvormen zoals schilderkunst, literatuur of film. Soms zoekt Berghuis letterlijk de maatschappelijke context op, bijvoorbeeld door haar atelier tijdelijk te verplaatsen naar de publieke tribune. De resultaten van haar onderzoek kunnen tekeningen zijn, maar evengoed schilderijen, foto’s, publicaties, teksten en lezingen. In haar recente werk richt ze zich op een aantal thema’s die deels in elkaar overlopen. Als eerste de relatie van de mens tot objecten, ten tweede tot werk, en ten derde zijn zelfverbeterende, trainende houding. Aan de hand van die thema’s onderzoekt zij de narratieve, toe-eigenende mogelijkheden van de tekenkunst.”
(Fragment uit Prospects & Concepts van Stijn
Huijts)