Fergus Feehily

EXPO #20 - SCENARIOS OF DESIRE II

De werken van de Ierse schilder Fergus Feehily etaleren een onuitputtelijke gevoeligheid voor plasticiteit, materiaal en theorie. Zijn verfijnde composities van gevonden materialen en subtiele schilderkunst dagen de toeschouwer uit met een spel van verhullen en onthullen. Vele paden leiden naar de schilderkunst, maar Feehily is duidelijk vooral geïnteresseerd in het formalistische spel. Door de unieke manier waarop hij zijn materialen manipuleert en combineert, weet hij van iets betrekkelijk bescheiden iets behoorlijk belangrijk te maken. Het geheel oogt steeds sierlijk genoeg om op te hangen aan de wand, maar zijn quasi ironisch abstracte composities stoten tegelijk af door hun ogenschijnlijke banaliteit. Ook het werk The Ship wordt gekenmerkt door een spel van vervagende grenzen en Feehily’s verlangen om ambiguïteit, onbegrip en angst op te wekken. De titels van zijn werken kunnen dan wel verwijzen naar een dubbelzinnige, nostalgische verhaallijn, de delicate kunstwerken zelf blijven steeds gehuld in een terughoudendheid. Feehily wordt weliswaar beïnvloed door elementen uit de ons omringende werkelijkheid, maar hij houdt er niet van om vast te omlijnen waarnaar verwezen wordt. Feehily’s behendige kunst wordt gedreven door het plezier van de nuance.