An van. Dienderen

Expo #2 - Grenzen/loos

In de Europese gemeenschap worden 24 werktalen gehanteerd. Vertaling is er dus alomtegenwoordig. In de film Cherry Blossoms van An van. Dienderen volgen we een vertaalster in het hoofdkwartier van de Europese Gemeenschap in Brussel. Als voorbereiding van een zitting in het centrale halfrond probeert ze een Japanse documentaire over zogenaamde Harajuku subculturen naar het Engels te vertalen. In een wereld die zich in toenemende mate op een globale schaal en in interculturele verbanden organiseert, is een efficiënte communicatie van cruciaal belang. In een geïdealiseerde visie op communicatie en vertaling fungeert een vertaler als een volmaakt doorgeefluik, dat een bepaalde inhoud geheel neutraal en integraal van de ene taal in de andere, van de ene reeks klanken in de andere omzet. In die visie voert de vertaler zijn of haar job volautomatisch uit. An van. Dienderens film brengt het moment in beeld waarop de vertaalster uit haar rol valt, namelijk wanneer ze geïntrigeerd raakt door en begint te interpreteren wat ze aan het vertalen is.