John Stezaker

Stezaker is een internationaal geroemd conceptueel kunstenaar bekend om zijn collages van postkaarten, filmstills en commerciële foto’s. In deze collages, die onmiskenbaar invloeden vertonen van het surrealisme en dadaïsme, creëert hij nieuwe, onsamenhangende karakters of situaties die de toeschouwer dwingen zijn of haar referentiekader te herbekijken. “Het is mijn ideaal om heel weinig te veranderen aan de beelden, één snede slechts, de kleinste verandering, een minimale verminking,” lichtte de kunstenaar ooit toe. Door de beelden op een subtiele manier te manipuleren, naast of op elkaar te plaatsen, neemt Stezaker de inhoud en context van de originele afbeeldingen over om er vervolgens zijn eigen, gevatte betekenis op over te dragen. Al doende onderzoekt hij het fotografische beeld: als documentatie van de waarheid, als voornaamste verschaffer van geheugen en symbool van de moderne cultuur.
Naar aanleiding van Scenarios of Desire II zijn in Emergent naast recenter en voor velen vertrouwd werk, ook twee werken van Stezaker te zien uit de tweede helft van de jaren ’70. Voyeur’s Incisions (Photoroman) en Kiss IX (Photoroman) zijn van een ontwapenende eenvoud en bijzonder omdat ze de eerste sporen vertonen van wat een iconische beeldtaal zou worden.