Francesco Fransera (Frans De Medts)

Expo #27 - Abstracte kunst bestaat niet

Frans De Medts (ofwel kunstenaar Francesco Fransera) is, als architect en architectuurwe- tenschapper, in 2006 doctor in de Filosofie geworden aan de Technische Universiteit Delft. De titel van zijn doctoraat luidde: Naar een nieuwe houtskeletbouwwijze: van wereldbeeld tot bouwmethode; bijdrage tot humaan-ecologisch bouwen. Een greep uit de samenvatting van het doctoraat: “De sleutel blijkt een minimumbeginsel te zijn (... (dat) zowel aan de basis kan liggen van de quantisatie in de natuur, de regelmatigheid in de zin van een kleinste werking of actie die ten slotte een optimale vorm doet ontstaan, als verantwoordelijk kan zijn voor de enorme biodiversiteit en tenslotte voor de culturele verschillen en aldus voor het belang van aangepaste en regiogebonden verblijven voor levende wezens.” En: “In een tweede deel wordt, op basis van dit nieuwe wereldbeeld, een nieuwe bouwwijze voor hout en houtachtige materialen voorgesteld. (...) De openheid van de bouwknoop (de kern van dit onderzoek) laat het ontwikkelen van bouwstructuren toe (...) De overigens op Europees niveau geoctroieerde houtskeletbouwwijze integreert als belangrijkste troef ‘eenvoud’ als een constructief resultaat, waarmee echter aan heel complexe en variabele eisenpakketten kan voldaan worden.” Kortom: een zelf gepostuleerd fysisch minimumbeginsel leidt tot een wereldbeeld, dat de grondslag vormt van een nieuwe hout-constructiemethode.