Over Emergent

EMERGENT is een platform voor hedendaagse kunst gevestigd in Huis De Valk, een deels 16de-eeuws gebouw op de Grote Markt van Veurne. In deze historische context voelt het als een bijzondere uitdaging om hedendaagse kunst te presenteren. We organiseren kwaliteitsvolle solo- en groepstentoonstellingen met nieuw en bestaand werk.

Emergent houdt de vinger aan de pols van het bredere, hedendaagse kunstdiscours; via uitstappen en reizen wordt de (inter-)nationale kunstwereld verkend. Samen met een groep van geïnteresseerden ontwikkelen we een duurzaam, coherent, veelzijdig en voortdurend evoluerend perspectief.

Emergent weet een prikkelende spanning te genereren tussen binnen en buiten, tussen beantwoorden aan de verwachtingen en die te buiten gaan; tussen het heel specifieke, particuliere of lokale enerzijds, en het globale, het algemene of universele anderzijds. Hierin schuilt onze maatschappelijke betekenis.