Positie Kiezen

19/02/2015 - 19/04/2015
Expo #6

Kunst is plaatsbepaling. Wat betekent het vandaag om een ‘kunstenaar’ te zijn? Om deze positie te kiezen of die rol aan te nemen? En hoe komt dit tot uiting in het kunstwerk? Positie kiezen richt zich op een aantal specifieke posities die kunstenaars of kunstwerken vandaag innemen. Cruciaal daarbij is dat de zopas geopperde vragen zich in het kunstwerk of het oeuvre zelf manifesteren. Deze tentoonstelling beoogt geen overzicht. Ze omvat een reeks plaatsbepalingen die aanspreken en vragen oproepen, met een lucide scherpte, subtiele tegendraadsheid of poëtisch vermogen. Ze nodigen ook de toeschouwer uit om positie te kiezen. In het debat over de maatschappelijke betekenis van kunst wordt de kunstenaar meer dan eens gereduceerd tot en afgerekend op een rol als opiniemaker of als creatieve ondernemer. Met Stefan Hertmans zouden we daar tegenover willen stellen dat de maatschappelijke rol van de kunstenaar schuilt in de creatie van nieuwe, ongekende (en bijgevolg vaak nauwelijks te duiden en zowel sociaal als commercieel nauwelijks inzetbare) vormen. Het gaat om de intensiteit van een belofte, zonder dat we vandaag weten of en hoe die ooit ingelost zal worden. Daar zouden we willen aan toevoegen dat ook de plaats of positie die kunstenaar of kunstwerk innemen van een grote potentiële betekenis is. Elke plaatsbepaling opent bedoelde en onverwachte mogelijkheden om iets zichtbaar te maken, en onttrekt meteen ook veel aan het zicht. Daarin schuilt de maatschappelijke rol van de kunstenaar, en de politieke betekenis van het kunstwerk.

Curator: Frank Maes

KUNSTENAARS
Vaast Colson
Wim Cuyvers
Nikolaas Demoen
Els Dietvorst
Koba De Meutter
Griet Dobbels
Dora Garcia
Adam Leech
Kurt Ryslavy
Marcel Tarelkin
Stijn Van Dorpe
Veronik Willems
Sophie Anson

Bezoekersgids