ANALYSE VAN EEN VERSCHIJNING (HET LANDSCHAP)

03/11/2023 - 07/01/2024
Expo# 33

Het bewustzijn van het landschap als beeld wordt nadrukkelijk gethematiseerd in de pitto- reske esthetica vanaf einde 18de eeuw. Deze manifesteert zich onder andere in de Engelse landschapstuin en in een opkomend landschaps- toerisme. Wat zich hier aandient, is een tussen- positie, die karakteristiek is voor het moderne landschap. Enerzijds tracht de toerist, de land- schapsarchitect of de kunstenaar de omgeving in een of meer beelden te vatten. Maar deze be- hoefte aan beelden ontstaat vanuit het besef dat men die omgeving - op een planmatige of andere wijze - nooit volledig kan overzien of transparant maken. Een landschap vloeit dan voort uit een samenspel van afstand nemen en deel uitmaken van een omgeving, analyse en synthese, hande- len en laten gebeuren. Ze is die wisselwerking.

Curator: Frank Maes

KUNSTENAARS:

Marcel Berlanger
Dirk Braeckman
Stijn Cole
Eric Colpaert
Dieter Daemen
Marc De Blieck
Robbrecht Desmet
Goele Dewanckel
Griet Dobbels
Elias Heuninck
Pierre-Philippe Hofmann
Jan Kempenaers
Hanne Lamon
Martine Laquiere
Natascha Rodenburg
Mira Sanders
Philip Van Isacker
Laura Viale

Bezoekersgids